Støtte til Memoar

Arrangementsinformasjon

Memoar- norsk organisasjon for munnleg historie, starta i Bergen i 2015. Ambisjonen er å bygga opp ein landsdekkande organisasjon som kan engasjera frivillige og profesjonelle i samarbeid for å samla inn, dokumentera, arkivera og formidla munnlege forteljingar om levd liv i Noreg. Me treng medlemmer og samarbeidspartnarar - og me treng økonomisk støtte til arbeidet vårt. 

memoar
historie
kulturminner
kurs