Memoarkonferansen

Arrangementsinformasjon

Memoarkonferansen 2018 er ei samling av fagpersonar og frivillige med interesse for munnleg historie og minnekultur. Målsetjinga er å utveksla kunnskapar og tankar om munnleg / ikkjemateriell kulturarv og tradisjon, og å drøfta orbeidet med å samla, dokumentera, arkivera og formidla munnleg kjeldemateriale til historie, kultur- og sosialhistorie.

 


Sjå heile programmet på www.memoarkonferansen.no


oral
history
kulturhistorie
oralhistorie
forteljarkultur