Medlemskap i Memoar 2018

Arrangementsinformasjon

Som medlem i Memoar i 2018, vert du ein av pionerane i arbeidet med å bygga opp ein frivillig organisasjon og eit profesjonelt nettverk for munnleg historie i Noreg. Ambisjonen vår er at vi som lever no skal bli dei fyrste generasjonane som legger etter oss munnlege livsforteljingar i masseomfang. 

oralhistory
kulturminnevern