Mitt memoar - forteljarkurs for vaksne

EVENT INFORMATION

Dette er eit kurs for vaksne som har planar om å fortelja livshistoria si (om fag, yrke, bedrift, lokalmiljø, familie, organisasjon - eller anna). Målet er at alle skal koma i gang i løpet av kurset. Me skal innom fleire måtar å publisera på: Bok, artikkelsamling, munnleg historie, blogg, Les detaljar på kurssida http://Mitt.Memoar.no/

                             

Kurstider: 

Fredag 27.04.18kl. 11 – 14
Fredag 04.05.18kl. 11 – 14
Fredag 11.05.18kl. 11 – 14
Fredag 18.05.18kl. 11 – 14
Fredag 25.05.18kl. 11 – 14
Fredag 01.06.18kl. 11 – 14
Fredag 08.06.18kl. 11 – 14
Fredag 15.06.18kl. 11 – 14
Fredag 22.06.18kl. 11 – 14
memoar
kurs
historie
bergen