Memoarkonferansen 2020 - 23-24 oktober 2020

EVENT INFORMATION

VELKOMMEN til

MEMOARKONFERANSEN 2020


Arrangørane av dei to tidlegare konferansane om minnesamling og munnleg historie
har gleda av å invitera til ny konferanse i Bergen fredag 23. og laurdag 24. oktober 2020.

Bergen off. bibliotek, Strømgaten 9 i Bergen. 

Sjå programmet på www.memoarkonferansen.no 


Hovudtema:

Personvern og ytringsfridom

Krisedokumentasjon 

Minnespor - om pågåancde og nylege prosjekt innan munnleg historie i Skandinavia 


Sjå programoppdateringar på www.memoarkonferansen.no


SMITTESITUASJONEN:

Viss smittesituasjonen gjer det uforsvarleg å gjennomføre konferansen på normal måte, vil han bli gjennomført som digital konferanse. Dette krever mindre kostnader, og deltakaravgiftene vil bli redusert med 75%.  

Innbetalte påmeldingar vil i så fall bli refundert tilsvarande.

 

MemoarUiB/Kulturvitskap Bergen ByarkivBergen Off. Bibliotek

VIL DU BLI MEDLEM?

memoar
kulturarv